, 21 January 2017, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Advanced Search
Select the distance, point on the map and click on the Search button. In addition, you can enter the name of desired bank or exchange point, as well as narrow down your search by selecting only banks or exchange points.
Name
Distance
Search result

The following filters are applied: Organization types - Bank, Exchange point.

Exchange type Total: 816
Rate type
1 2 3 4 5  ... 
Type
Organization Name
Date
Contacts
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. ARAY (Սամվել Բալյան) star 21 Jan, 14:36 485.50 486.25 517.50 518.50 8.12 8.14 Yerevan, Kentron
Ամիրյան 15, թիվ 100 տարածք, 0002
(010) 532602
2. ՀԱՐ-ԱՐՏ ՍՊԸ star 21 Jan, 14:36 485.75 486.50 517 519.50 8.11 8.15 Yerevan, Kentron
Վարդանանց 15/2 Գնունի1 շինանյութի խանութում, 0010
(374 91) 49 00 04
3. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 NKR, Stepanakert
Azatamartikneri 9, N 4, 5
(374 479) 4 92 16
4. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Yerevan, Kentron
Baghramyan 56, 0019
(374 10) 27 12 00
5. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Yerevan, Kentron
Налбандян 46, 0010
+(3748000) 87 87
6. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Yerevan, Kentron
Mashtots 10, N 23, 0015
(374 10) 53 98 61
7. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Yerevan, Kentron
Koryun 6, 0009
(374 10) 58 23 93, 56 58 53
8. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Yerevan, Kentron
Argishti 7, 0015
(374 10) 51 02 94, 51 02 96
9. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Yerevan, Kentron
Mashtots 20, 0002
(374 10) 53 74 63
10. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Yerevan, Kentron
Tigran Mets 48/40, 0018
(374 10) 55 30 60, 55 94 81
11. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Tavush, Berd
Aygestan 2b, 4201
(374 267) 2 15 28
12. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Kotayk, Hrazdan
Kentron A1 district
(374 223) 2 44 39
13. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Kotayk, Hrazdan
Mikroshrjan district, 4th street, N8
(374 223) 3 13 76
14. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Kotayk, Hrazdan
Micro-District 78, 2302
(374 223) 2 18 32
15. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Kotayk, Hrazdan
Center 6, 2301
(374 223) 2 38 49, 2 15 31
16. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Shirak, Artik
Baghramyan 24, 3004
(374 244) 5 51 41, 5 59 80
17. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Shirak, Artik
Ankakhutyan 32A, 3004
(374 244) 5 40 41
18. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Tavush, Ijevan
Melikbekyan 10/2
(374 263) 3 26 26
19. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Tavush, Ijevan
Ankakhutyan 19, 4001
(374 263) 4 00 75
20. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Komitas 62, N94, 0010
(374 10) 20 28 31
21. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Charents 12, N 53, 1-5 , 0025
(374 10) 59 22 59, 59 55 55
22. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Mashtotsi 22/2
(374 10) 50 06 18
23. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Abovyan 23/2
(37410) 54 63 91
24. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Abovyan 26, 0001
(374 10) 54 24 31
25. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Tamanyan 2a, N 19, 0009
(374 10) 56 53 00
26. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Khorenatsi 33 ("Tashir "shopping center), 0018
(374 10) 51 11 44
27. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Sayat Nova 1
(37410) 54 46 08
28. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Teryan 105/1, 0009
(374 10) 54 75 28
29. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Kentron
Amiryan 12, 0010
(374 10) 53 98 70, 53 98 71
30. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Armavir, Armavir
Myasnikyan 15a, 0901
(374 237) 5 00 19, 5 07 17
31. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Shirak, Akhuryan
Jrashinararneri 1/2, 2601
(374 312) 2 40 10
32. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Shirak, Maralik
Hr. Shahinyan 3/1, 2901
(374 242) 2 29 54
33. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Vayots Dzor, Vayk
Shahumian 100, 3801
(374 2820) 9 28 15
34. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Vayots Dzor, Yeghegnadzor
Momiki 6, 3601
(374 281) 2 04 40, 2 42 95
35. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Vayots Dzor, Yeghegnadzor
Narekacu 1/1, 3601
(374 281) 2 23 43
36. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Armavir, Armavir
Hanrapetutyan 29/5, 0905
(374 237) 6 23 49
37. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Arabkir
Hrachya Qochar 19
(374 10) 22 10 91, 221095
38. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Arabkir
Azatutyan Ave. 11, N62/1
(374 10) 20 26 18
39. Unibank star 21 Jan, 14:35 484 488 513 524 8 8.35 Yerevan, Arabkir
Komitas 15/2, 0012
(374 10) 26 18 38
40. VTB Bank (Armenia) star 21 Jan, 14:35 484.50 488.50 511 525 7.95 8.30 Yerevan, Arabkir
Komitas 41, 0051
(374 10) 23 94 60

1 2 3 4 5  ... 
Bank Investment organization Central Bank
Exchange point Credit Organization

Currency Converter

I have   I want