, 21 October 2018, Sunday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)
Հիշեցում՝  100 000 դրամը գերազանցող գործարքների դեպքում պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ 

Մանրածախ՝ մինչև 1000 USD:  Մեծածախ՝ 1000 USD -ից ավել: 

Exchange type

Rate type

Rates by previous date
Exchange
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. TUREKS-GOLD-LLC-816TUREKS GOLD star 1 21 Oct, 08:44 483 484 554.50 555.50 7.36 7.37 180.75 181.25
Մեկ և ավելի ժամ առաջ թարմացված փոխարժեքներ

Currency Converter

I have   I want